Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Digitaal loket

Elke erkende jeugdbeweging die aangesloten is bij de jeugdraad van Hemiksem en als jeugdvereniging in het jeugdbeleidsplan staat, kan een aanvraag doen voor een van werkingssubsidie. Deze subsidies zijn voor veel verenigingen een manier om de werkingskosten te financieren. De werkingstoelagen worden berekend op basis van een puntensysteem, rekening houdend met het aantal leden.

Reglement

Hier kan je het 'Subsidiereglement jeugdwerking' raadplegen.

Naar top