Gemeentelijke geboortepremie

Afspraak maken

Er wordt in de gemeente Hemiksem een geboorte- en adoptiepremie verleend onder de vorm van een waardebon van 25 euro per kind. De waardebon wordt toegekend aan de moeder, vader of voogd.

Voorwaarden

  • De moeder moet op het ogenblik van de geboorte of adoptie van het kind ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
  • De waardebon wordt uitgereikt vanaf de dag dat ook het kind ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente

De waardebon is geldig bij de deelnemende handelaars gevestigd in Hemiksem.

Hoe gaan we te werk?

Je ontvangt automatisch een uitnodiging van het gemeentebestuur voor de afhandeling van de aanvraag van de gemeentelijke geboortepremie. 

De aanvraag moet worden ingediend op het daartoe bestemde formulier dat door de dienst burgerzaken aan de moeder van het kind wordt bezorgd.

Naar top