Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is de beleidsvisie van de gemeente op het vlak van ruimtelijke planning vastgelegd.

Wanneer er een nieuw RUP wordt opgemaakt vervalt een GRS voor die wijk of buurt.

OPGELET! Naar aanleiding van de goedkeuring van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op 26 oktober 2023 zijn een aantal onderdelen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) niet meer geldig. In de tekst in bijlage vindt u een overzicht van deze onderdelen.

Onderaan kan je de volledige tekst en het plan met de kaarten van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) terugvinden.

Downloads

Naar top