Subsidie voor het organiseren van een jeugdfuif

Online aanvragen

De fuifsubsidie is een financiële steun die verenigingen kunnen aanvragen bij het organiseren van een fuif. De verdeling gebeurt aan de hand van een puntensysteem, dat berekend wordt aan de hand van vijf categorieën.

Voor wie?

Elke erkende vereniging binnen de gemeente Hemiksem kan een aanvraag voor de fuifsubsidie indienen. Als vereniging van Hemiksem wordt gezien: vereniging die hoofdzetel heeft in de gemeente Hemiksem en waarvan de meeste activiteiten doorgaan in Hemiksem.

Waar?

Organisatoren van activiteiten met versterkte muziek na 23 uur kunnen enkel een aanvraag indienen als de activiteit doorgaat in Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem).

Categorieën

Aan de hand van onderstaande categorieën wordt het puntensysteem bepaald:

  • Afvalverwerking
  • Veiligheid op de fuif
  • Veiligheid van de bezoekers
  • Overlast naar buren verminderen
  • Sensibilisering

Aanvraag indienen

De aanvraag van de fuifsubsidie moet minstens een maand voor de fuif ingediend worden via het online formulier in het digitaal loket. Er wordt gekeken aan de hand van het puntensysteem hoeveel subsidie aan de vereniging kan toegekend worden. De fuifsubsidie zal na het evenement gestort worden op de bankrekening die vermeld staat op het aanvraagformulier wanneer de hele aanvraag correct is ingediend en alle bijlagen ontvangen zijn. Zo is er ook controle op het correct uitvoeren van de aangegeven doelstellingen alvorens de subsidie uitbetaald wordt.

Toekenning van subsidie

De maximum subsidie bedraagt 1000 euro. Via bovenstaand aanvraagformulier kunnen er 115 punten verdeeld worden. 1 punt heeft een waarde van 8,75 euro.

Controle

De gemeente heeft steeds de mogelijkheid bovenstaande doelstellingen voor, tijdens en na de activiteit te controleren. Dit via eigen observaties en feedback van de politie, brouwer of zaalwachter.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Vaststellen reglement fuifsubsidie' raadplegen.

Naar top