Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je onvoldoende financiële middelen hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. 

Of je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van jouw situatie.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Hemiksem.

Bewijsstukken

  • identiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker je om nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, bewijs van inkomsten en uitgaven, ...).

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW van jouw gemeente en zeg dat je wilt weten of je in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst in de huurwaarborg.
  • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, jouw situatie en jouw vraag bekijken.
  • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor je het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Financiële voordelen

De tussenkomst is afhankelijk van jouw situatie.

Naar top