Een speelstraat organiseren

Online aanvragen

Al gehoord van de speelstraten? Een speelstraat is een openbare weg die tijdens bepaalde uren afgesloten is voor doorgaand verkeer, zodat kinderen er volop en veilig kunnen spelen.

Wil jij met je buren jouw straat tijdens de zomervakantie ook eens inrichten als speelstraat ? Dien je aanvraag in en bekijk de mogelijkheden om een toelage te bekomen. Een openbare weg kan maximaal twee dagen per week en 7 maal per maand een speelstraat zijn, dit tussen 10 uur en 18 uur.
Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 (maximaal 5) peters/meters die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten (plaatsen en weghalen hekken, contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten, toezicht houden, elke speeldag de speelstraat opruimen,…. ) en rechten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). De aanvrager kan zich ook opgeven als peter/meter.

Procedure

 • Je dient een aanvraag in bij jouw gemeente. Vergeet niet de bewonersenquête toe te voegen, minstens 2/3de van de buren moet akkoord gaan. Je vindt het document onderaan deze pagina. 
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Sjabloon bewonersenquête speelstraat.docx55,1 Kb(pdf)

Reglement

Reglement speelstraat108,8 Kb(pdf)

Naar top