College van Burgemeester & Schepenen

Het Schepencollege en Vast Bureau van Hemiksem is samengesteld uit een burgemeester en 5 schepenen. 

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is lid van rechtswege.

Sinds 1 januari 2019 zijn de collegeleden eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW.  Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

De algemeen directeur woont de zittingen van het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan.

Besluiten

Besluitenlijst

Verloop

De vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau zijn niet openbaar. De burgemeester is voorzitter. Het schepencollege vergadert in principe elke week op maandag. Tijdens de vakantieperiode juli en augustus vergadert het schepencollege om de twee weken.

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van het schepencollege kan een klacht worden ingediend. Meer info over een klacht indienen vind je hier.

Samenstelling

Luc Bouckaert CD&V - Groen

Contact
Adres
Moerelei 2 , 2620 Hemiksem
Tel.

Luc Bouckaert (CD&V - Groen) is de burgemeester van Hemiksem. Hij is bevoegd voor: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie en openbare werken.

Functies

Burgemeester

Jenne Meyvis CD&V - Groen

Contact
Adres
Lindelei 94 , 2620 Hemiksem
Tel.

Jenne Meyvis (CD&V - Groen) is de eerste schepen van Hemiksem. In afwezigheid van de burgemeester is het de eerste schepen die als 'waarnemend burgemeester' zijn taken overneemt. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit, industrie en dierenwelzijn.

Functies

Eerste schepen

Kris Verbeeck CD&V - Groen

Contact
Adres
Heiligstraat 139 , 2620 Hemiksem
Tel.

Kris Verbeeck (CD&V - Groen) is tweede schepen van het  gemeentebestuur Hemiksem. Zijn bevoegdheden zijn: jeugd, verenigingsleven, sport, middenstand en economie. Tevens is hij bevoegd voor toerisme en feestelijkheden.

Functies

Tweede schepen

Stefan Van Linden Vooruit soc beweging

Contact
Adres
Delvauxstraat 12 , 2620 Hemiksem
Tel.

Derde schepen is Stefan Van Linden (Vooruit). Hij is bevoegd voor onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, wonen en personeel.

Functies

Derde schepen

Jo Van Havere CD&V - Groen

Jo Van Havere (CD&V Groen) is de vierde schepen van Hemiksem. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking, diversiteit, cultuur, erfgoed en patrimonium. 

Functies

Vierde schepen

Annick De Wever CD&V - Groen

Vijfde schepen Annick De Wever (CD&V - Groen) is bevoegd voor financiën, sociale zaken, gezin en senioren. Tevens is zij voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Functies

Vijfde schepen
Naar top