Burenbemiddeling

Inhoud

Burenbemiddeling helpt je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Je kan een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wilt herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling. Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Kostprijs

Burenbemiddeling is gratis.

Naar top