Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Hoe aanvragen ?

Aanvraag inspectie brandweerzone Rivierenland

Verloop verkrijgen brandveiligheidsattest

 1. Je vraagt het attest rechtstreeks aan bij de Brandweerzone Rivierenland.
 2. Na controle bezorgt de brandweerzone Rivierenland het inspectieverslag aan de burgemeester. De conclusie van het verslag kan zijn:
  (a) gunstig: de zaak is helemaal in orde.
  (b) voorwaardelijk gunstig: de zaak is niet in orde maar mag van de brandweer worden uitgebaat op voorwaarde dat de vastgestelde (meestal lichte) gebreken binnen een welbepaalde termijn worden verholpen.
  (c) ongunstig: de zaak is gevaarlijk brandonveilig, er is geen uitbating mogelijk.
 3. Op basis van het brandweerverslag levert de burgemeester een attest af:
  (a) een A-attest: de zaak is veilig en mag worden uitgebaat. 
  (b) een B-attest: de exploitant moet de vastgestelde gebreken binnen een redelijke termijn verhelpen. Binnen het jaar moet een nieuwe controle gebeuren met het oog op een A-attest.
  (c) een C-attest: er mag niet worden uitgebaat.

Welke uitbatingen?

Er is een brandveiligheidsattest nodig voor alle gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten. Hieronder vallen onder meer: winkels, massagesalons, wachtruimtes bij dokters of tandartsen en handelszaken. Ook horecazaken zijn publiek toegankelijke inrichtingen. Horeca is onder meer:

 • drankgelegenheden: cafés, tavernes, bars, kantines, jeugdlokalen …
 • eetgelegenheden: restaurants, snackbars, frituren met tafeltjes…
 • zalen: feest- en fuifzalen, parochiezalen, jeugdhuizen, verbruikszalen…

De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën volgens het aantal toegelaten personen, elk met hun eigen voorschriften:

Categorie 1: maximum 9 personen 
Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen
Categorie 3: 50 personen of meer

Elke publiek toegankelijke inrichting uit categorie 2 en 3 moet beschikken over een geldig brandveiligheidsattest.

Als je niet zeker bent of het reglement van toepassing is op jouw uitbating, neem dan contact met de dienst secretariaat.

Enkele belangrijke opmerkingen

 • Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd aan de natuurlijke of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar van het pand of de brouwerij.
 • Een brandveiligheidsattest is niet overdraagbaar. Als je een horecazaak overlaat aan een andere uitbater kan je het attest dus niet aan die nieuwe exploitant 'doorgeven'. Hij of zij moet een nieuw attest aanvragen.
 • Wijzig je iets aan de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, verhoogd aantal plaatsen …)? Dan moet je een nieuwe controle van de brandweer en een nieuw attest aanvragen. 
 • Je kan, voordat je aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweerzone Rivierenland het geldende tarief. De brandweer raadt je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente indient.
Naar top