Menu

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit de gemeenteraadsleden en een voorzitter. Zij worden voor een periode van zes jaar verkozen door de gemeenteraad. Zij vergaderen in principe één maal per maand. Voorzitter en raadsleden hebben zwijgplicht ten opzichte van alle persoonlijke gegevens die zij vanuit hun ambt vernemen.

De Raad kiest uit haar leden het 'Vast Bureau' dat instaat voor het dagelijks bestuur.

Het college van burgemeester en schepenen is ook het 'Vast Bureau' van het OCMW; de voorzitter van de gemeenteraad is voorzitter van de OCMW-raad, de burgemeester is voorzitter van het Vast Bureau.

Persoonlijke hulpverlening is de bevoegdheid van het bijzonder comité voor de sociale dienst - de leden en de voorzitter van dit comité worden aangeduid door de OCMW-raad; de voorzitter van het bijzonder comité is ook lid van het Vast Bureau en het college..

Voorzitter OCMW-raad

Rodney Talboom (sp.a-WaazienHgeire)

Voorzitter Vast Bureau

Luc Bouckaert (CD&V-Groen)

Dagordes en verslagen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan je hieronder raadplegen 

Dagordes en verslagen

Dagordes & verslagen 2019

Hier kan je de verslagen vinden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Downloads

pdf