Menu

Oprichtingsakten en statuten

Het decreet van het lokaal bestuur bepaalt dat vanaf 1 januari 2019 de oprichtingsakten en statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt moeten gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.