Menu

Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad is een adviesraad inzake ontwikkelingssamenwerking en hulp aan de Vierde Wereld. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van Derde en Vierde wereldorganisaties actief in Hemiksem en enthousiaste vrijwilligers.

De Noord-Zuidraad heeft tot doel:

 • De inwoners van Hemiksem bewust te maken van de groeiende kloof tussen arm en rijk in de wereld.
 • De gemeente te adviseren over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en/of Vierde Wereldproblematiek. Dit advies kan op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur worden verleend.
 • Initiatieven van organisaties in Hemiksem die tot doel hebben de kloof tussen arm en rijk in de wereld te verkleinen, ondersteunen.
 • Zelf initiatieven te nemen om de kloof tussen rijk en arm (zowel in de Derde als de Vierde Wereld) te verkleinen.
 • Interculturele initiatieven te ondersteunen

Samenstelling raad:

 • Joris Wachters  (voorzitter)
 • Eddy Gijs (ondervoorzitter)
 • Laura Beeckaert (secretaris)
 • Jo Van Havere (schepen)
 • Simone Deleersnyder
 • Ann Ryngaert
 • Agnes De Smedt 
 • Caroline Van Vracem


Statuten en subsidies

Bent u als Hemiksemnaar betrokken bij of steunt u een initiatief in verband met ontwikkelingssamenwerking? Dan kan u via de Noord-Zuidraad een projectsubsidie aanvragen.


Contact

Laura Beeckaert

Maatschappelijk assistent
03 288 26 84
laura.beeckaert@hemiksem.be