Menu

Middenstandsraad

In het najaar van 2014 werd in samenwerking met de gemeente door een aantal van de middenstanders, handelaars en ondernemers uit Hemiksem de middenstandsraad opgericht. 


Samenstelling bestuur

Voorzitter: Gemma Van den Bergh, (Amazing wardrobe)
Heuvelstraat 91, 0489 47 36 44

Ondervoorzitter: Peter Van Alstein, (Frui - Vita)
K. de Backerstraat 66, 0468 10 79 54

Penningmeester: Wim Van den Brande, (VDB Elektro)
Antwerpse Steenweg 155, 0477 77 14 22

Secretaris: Birgit De bondt, (afgevaardigd door Omega Reizen)
Sint-Bernardse Steenweg 43 B2, 0476 75 46 04

Verantwoordelijke schepen: Koen Scholiers

Verslagen

Hier worden de verslagen van de vergaderingen verzameld

Downloads

docx
MR VERSLAG 060223.docx
Grootte: 46 KB