Menu

Gezondheidsraad

De gezondheidsraad probeert op allerhande manieren om burgers te sensibiliseren. De raad werkt rond gezondheid in de breedste zin van het woord, dit wil zeggen zowel de gezondheid van de persoon als een gezonde omgeving en leefruimte. 

Er worden info-avonden en workshops georganiseerd.


Samenstelling raad

Voorzitter:
Jan Dries
Scheldeoever 24 bus 12
joannes.dries@skynet.be

Secretaris:
Ilse Verschaeve
Sint-Bernardusabdij 1

03 288 26 52

ilse@hemiksem.be

Leden:

Peter Van Alstein, Lutgarde Cornelis, Joris Wachters, Dirk Schroyens, Karina Van Heirle, Robert Hansen, Emmy De Sutter, Marina De Pauw, Marc Geerts, Carolina De Bondt, Maria Maes, Agnes Salden, Maarten Sterckx, Vivianne Verlooy.

Schepen sociale zaken:

Annick De Wever

Mensen die geïnteresseerd zijn, hebben nog steeds de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen bij de voorzitter of de secretaris van de gezondheidsraad.