Menu

College

Het college van burgemeester en schepenen is een zogenaamd ‘collegiaal orgaan’. Dit houdt in dat elke schepen bevoegd is voor een aantal domeinen, maar dat beslissingen altijd samen worden genomen.

In Hemiksem bestaat het college uit de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het OCMW. Ook de algemeen directeur is aanwezig op de zittingen van het college. Zo vormt zij de brug tussen de beleidsbepalende mandatarissen en het uitvoerende gemeentepersoneel. De collegezittingen zijn, in tegenstelling tot de gemeenteraad, niet toegankelijk voor het publiek. De verslagen kunnen met weglating van de vertrouwelijke gegevens openbaar gemaakt worden. Aangezien de notulen van het schepencollege doorweven zijn van informatie en vermeldingen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer van een hele reeks natuurlijke personen komt het in de praktijk amper voor dat de documenten openbaar worden gemaakt. Besluiten waarbij je een rechtstreeks en persoonlijk belang hebt kan je wel steeds komen inkijken.

Het college bereidt de gemeenteraden voor en voert de daarin genomen beslissingen uit. Het is ook verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

De besluitenlijst kan je hieronder raadplegen:

Besluitenlijst college

Burgemeester

Luc Bouckaert (CD&V) is de burgemeester van Hemiksem. Hij is bevoegd voor: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie en openbare werken.

Adres: Moerelei 2

Tel: 0496 50 62 82

E-mail: luc.bouckaert4@telenet.be

Luc bewerkt 67

Eerste schepen

Jenne Meyvis (CD&V - Groen) is de eerste schepen van Hemiksem. In afwezigheid van de burgemeester is het de eerste schepen die als 'waarnemend burgemeester' zijn taken overneemt.
Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit, industrie en dierenwelzijn.

Adres: Lindelei 94

Tel: 0485 54 37 62

E-mail: jenne.meyvis@gmail.com

jenne

Tweede schepen

Kris Verbeeck (CD&V - Groen) is tweede schepen van het  gemeentebestuur Hemiksem. Zijn bevoegdheden zijn: jeugd, verenigingsleven, sport, middenstand en economie. Tevens is hij bevoegd voor toerisme en feestelijkheden. 


Adres: Heiligstraat 139

Tel: 0486 49 74 49

E-mail: kris.verbeeck@hemiksem.be

Derde schepen

Derde schepen is Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging).

Hij is bevoegd voor onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, wonen en personeel.

Adres: Delvauxtraat 12

Tel: 0494 310 910

E-mail: stefan_vanlinden@hotmail.com

StefaanVanLinden

Vierde schepen

Jo Van Havere (CD&V Groen) is de vierde schepen van Hemiksem. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking, diversiteit, cultuur, erfgoed en patrimonium. 

Adres: 

Tel: 0485 54 00 10

E-mail: jo.van.havere@telenet.be

Jo Van Havere

Vijfde schepen en voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Vijfde schepen Annick De Wever (CD&V - Groen) is bevoegd voor financiën, sociale zaken, gezin en senioren. Tevens is zij voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Adres:
Tel: 0477 294 157

E-mail: annick.dewever@skynet.be

Spreekuur: na afspraak op 0477 294 157. Zonder afspraak op volgende dagen tussen 17 uur en 18.45 uur op de sociale dienst in het AC:

  • 22 maart;
  • 26 april;
  • 24 mei;
  • 28 juni;
  • 26 juli;
  • 30 augustus;
  • 27 september;
  • 25 oktober;
  • 22 november;
  • 19 december.

IMG_6150