Menu

Burgemeester

De burgemeester van Hemiksem is Luc Bouckaert (CD&V). Hij is bevoegd voor volgende domeinen: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie.

In Vlaanderen is de burgemeester bevoegd inzake de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en  dringende politieverordeningen. 

Hij is ook belast met de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Adres: Moerelei 2

Tel: 0496 50 62 82

E-mail: burgemeester@hemiksem.be

Besluiten burgemeester