Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je eigenaar - of houder bent van de zakelijke rechten van een woning of gebouw dat opgenomen is in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen, elke keer dat de woning of het gebouw voor een termijn van twaalf maanden in het register heeft gestaan.

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt:

  • 500 euro voor een eerste termijn van twaalf maanden in het register.
  • 1000 euro voor een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register.
  • 1500 euro voor een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register.
  • 2000 euro voor een vierde of latere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren het basistarief jaarlijks. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Mogelijkheid tot aanvraag van een vrijstelling

We sturen jaarlijks een vrijstellingsformulier naar alle eigenaars van verwaarloosde woningen of gebouwen die opgenomen zijn in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Als je recht hebt op een vrijstelling kan je die via dit formulier aanvragen. Je moet dit formulier niet terug bezorgen indien je geen vrijstelling kan - of wil aanvragen. 

Je kan je vrijstellingsformulier opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aanslag

Als je geen recht hebt op een vrijstelling sturen we je een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Je kan een vrijstelling krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden hiervoor kan je terug vinden in het reglement.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen' raadplegen.

Naar top