Belasting op tweede verblijven

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen wanneer je eigenaar bent van een tweede verblijf op 1 januari van het betrokken aanslagjaar. 

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt 1000 EUR per jaar, per tweede verblijf.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren elk jaar het basistarief. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. Als je het formulier niet zou ontvangen hebben moet je deze aangifte spontaan doen voor 31 maart van het aanslagjaar. 

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op tweede verblijven.pdf102,8 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Reglement

Hier kan je het reglement 'belasting op tweede verblijven' raadplegen.

Naar top