Belasting op tanks en vergaarbakken, en -bekkens

Voorwaarden

Je betaalt de belasting indien je exploitant - of eigenaar bent van open of gesloten tanks, vergaarbakken en –bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële doeleinden worden aangewend. 

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt 0,53 EUR per m³.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren het basistarief jaarlijks. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. Als je het formulier niet zou ontvangen hebben moet je deze aangifte spontaan doen voor 1 maart van het aanslagjaar. 

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op tanks en vergaarbakken.pdf333,2 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Er wordt een vrijstelling verleend op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en -bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële doeleinden worden aangewend als die het maximum van 500 m³ op de totale exploitatie niet overschrijden.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op tanks en vergaarbakken, en - bekkens' raadplegen.

Naar top