Belasting op private stortplaatsen

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je een exploitant ben van een private stortplaats of als je de eigenaar bent van het goed waarop de stortplaats ingericht is.

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt 0.75 EUR per vierkante meter van de belastbare oppervlakte van de stortplaats. Als belastbare oppervlakte geldt de totale oppervlakte waarvoor de vergunning werd afgeleverd.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren het basistarief jaarlijks. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. Indien je het formulier niet zou ontvangen hebben moet je deze aangifte spontaan doen voor 1 maart van het aanslagjaar. 

Je aangifte kan je opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op private stortplaatsen.pdf104,2 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op private stortplaatsen' raadplegen.

Naar top