Belasting op nachtwinkels

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je de uitbater bent van een nachtwinkel. Met een nachtwinkel bedoelen we elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21u en 7u open is. 

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt:

  • 6000 euro bij de opening van je nachtwinkel.
  • 1500 euro in de daarop volgende aanslagjaren.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren elk jaar het basistarief. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. 

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op nachtwinkels.pdf332,9 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Er is geen mogelijkheid om een vrijstelling te krijgen voor deze belasting. 

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op nachtwinkels' raadplegen.

Naar top