Belasting op motoren, hefvermogen & drijfkracht

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je houder bent van in - of buiten werking gestelde motoren.

Het gaat hier over motoren die gebruikt worden voor de exploitatie van de nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden en over deze van beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengen. De belasting is dus van toepassing op onder meer elektromotoren, stoommachines, verbrandingsmotoren en waterturbines.

Je moet de belasting betalen voor de motoren die gebruikt worden voor de uitbating van de onderneming. De belasting wordt vastgesteld op 1 januari van het aanslagjaar. De activiteit van de motoren wordt berekend op basis van een referentieperiode die loopt van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand aan het aanslagjaar. 

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt 14 euro per kilowatt. Voor de manier waarop we het aantal kilowatt per motor bepalen kan je het reglement raadplegen. 

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren elk jaar het basistarief. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. Als je het formulier niet zou ontvangen hebben moet je deze aangifte spontaan doen voor 1 maart van het aanslagjaar. 

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op motoren, hefvermogen & drijfkracht .pdf119,7 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling voorzien voor:

  • ondernemingen die gebruik maken van motoren met een totaal belastbaar vermogen van minder dan 50kW
  • wisselmotoren: dit zijn motoren die enkel ingezet worden om de hoofdmotor eerder tijdelijk te vervangen. Wisselmotoren mogen nooit tegelijk gebruikt worden met de motor die zij vervangen.
  • de motoren die instaan voor de brandbestrijding

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht' raadplegen.

Naar top