Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je eigenaar bent van een leegstaand gebouw of een leegstaande woning of als je houder bent van de zakelijke rechten van een leegstaand gebouw of een leegstaande woning, elke keer dat de woning of het gebouw voor een termijn van twaalf maanden in het register heeft gestaan.

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt:

  • 1500 euro na het verstrijken van een eerste periode van 12 maanden op het leegstandsregister.
  • 3000 euro na het verstrijken van een tweede periode van 12 maanden op het leegstandsregister.
  • 4500 euro na het verstrijken van een derde periode van 12 maanden op het leegstandsregister.
  • 6000 euro na een vierde of latere opeenvolgde periode van 12 maanden op het leegstandsregister.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren elk jaar het basistarief. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Mogelijkheid tot aanvraag van een vrijstelling

Als je eigenaar bent van een leegstaande woning of gebouw die opgenomen is in het leegstandsregister sturen wij je elk jaar een vrijstellingsformulier. Als je recht hebt op een vrijstelling kan je die via dit formulier aanvragen. Je moet dit formulier niet terug sturen indien je geen vrijstelling kan of wil aanvragen. 

Je vrijstellingsformulier kan je opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aanslag

Als je geen recht hebt op een vrijstelling sturen we je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Je kan een vrijstelling krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden hiervoor kan je terug vinden in het reglement.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op leegstaande woningen en gebouwen' raadplegen.

Naar top