Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je een bedeling doet van ongeadresseerd reclamedrukwerk op ons grondgebied.

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt

  • 200 euro per bedeling voor reclamedrukwerk dat evenveel of minder weegt dan 200 gram per stuk
  • 500 euro per bedeling voor reclamedrukwerk dat meer weegt dan 200 gram per stuk 

Je moet de belasting betalen elke keer je een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product organiseert.

Procedure

Aangifte

Je doet aangifte ten laatste 7 dagen na de verspreiding van het reclamedrukwerk of het daarmee gelijkgesteld product.

Dit doe je door middel van het aangifteformulier. 

Aangifteformulier belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk.pdf46,1 Kb(pdf)

De aangifte moet vergezeld zijn van een specimen van het bedeelde drukwerk of daarmee gelijkgesteld product.

Je aangifte kan je opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aanslag

Na afloop van het referentiejaar, dit is het jaar waarin de bedelingen plaatsvinden, sturen we je een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Kan ik een vrijstelling krijgen?

Jaarlijks mag elke belastingplichtige één bedeling van reclamedrukwerk =< 200 gr organiseren die vrijgesteld is van de belasting. Dit wil echter niet zeggen dat die bedeling niet meer moet aangegeven worden.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op de verspeiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk' raadplegen.

Naar top