Belasting op de exploitatie van hinderlijke inrichtingen

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je op 1 januari van het aanslagjaar de exploitant bent van een hinderlijke inrichting met milieuvergunning en omgevingsvergunning van klasse 1, 2 of 3.

Kostprijs

Het tarief is afhankelijk van je type vergunning. Indien je een vergunning eerste klasse hebt is het tarief ook nog eens afhankelijk van het aantal werknemers dat werkzaam is op de vestiging waarvoor de vergunning verleend is.

Het basistarief van de belasting bedraagt:

 • 80 euro voor de inrichtingen met een vergunning derde klasse en met een stookollietank van minimum 5.000 liter 
 • 105 euro voor de inrichtingen met een vergunning van tweede klasse
 • voor de inrichtingen met een vergunning vergunning van eerste klasse is het tarief afhankelijk van het aantal werknemers op de vestiging. 
  • 130 euro voor een inrichting met max. 2 werknemers
  • 260 euro voor een inrichting met min. 3 en max. 10 werknemers 
  • 525 euro voor een inrichting met min. 11 en max. 50 werknemers 
  • 1.050 euro voor een inrichting met min. 51 werknemers.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren elk jaar het basistarief. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Je moet een aangifte doen door middel van het formulier dat we je in de loop van het aanslagjaar bezorgen. Als je het formulier niet zou ontvangen hebben moet je deze aangifte spontaan doen voor 1 maart van het aanslagjaar. 

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op hinderlijke inrichtingen .pdf105,2 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Er zijn geen mogelijkheden tot vrijstelling van de belasting. 

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht' raadplegen.

Naar top