Belasting op aanplakborden

Voorwaarden

Je moet de belasting betalen als je over het recht beschikt om gebruik te maken van een aanplakbord of als de gebruiker niet door ons gekend is, als je de eigenaar bent van de grond of de muur waarop het bord zich bevindt. 

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt:

  • 27,5 euro per m² voor aanplakkingen tot en met 30 dagen. 
  • 55 euro per m² voor aanplakkingen langer dan 30 dagen.

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren het basistarief jaarlijks. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Aangifte

Als je over het recht beschikt om gebruik te maken van het aanplakbord of als je de eigenaar bent van de grond of de muur waarop het bord zich bevindt doe je hier spontaan aangifte van via het daarvoor voorziene aangifteformulier.

Je kan je aangifte opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aangifteformulier belasting op aanplakborden.pdf140,2 Kb(pdf)

Aanslag

We sturen je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Je moet de belasting niet betalen voor:

  • de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd.
  • de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
  • de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van de door de overheid voorziene verkiezingen;
  • de borden, hoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;
  • de borden die alleen gebruikt worden voor de aankondigingen van de eigen firmanaam op de plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is;
  • de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op publiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat die borden niet langer dan een maand voor de aankondiging van hun activiteit aangewend worden;

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op aanplakborden' raadplegen.

Naar top