AED-toestellen

Sinds 2015 draagt Hemiksem de titel 'hartveilige gemeente'. Het lokaal bestuur spant zich in om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten. Enerzijds door de aankoop van defibrillatoren, anderzijds door opleiding voor personeelsleden. 

In 2015 investeerde de gemeente in AED-toestellen aan Depot Deluxe, de sporthal, het administratief centrum, de gemeenteplaats en de serviceflats. Op regelmatige basis worden personeelsleden uitgenodigd om zich bij te scholen tijdens een opleiding rond eerste hulp en reanimatie. Met die opleiding, die door het Rode Kruis Hemiksem gegeven wordt, leren personeelsleden hoe ze eerste hulp moeten toedienen en hoe ze met een defibrillator moeten werken.

Naar top