Activeringsheffing op onbebouwde gronden

Voorwaarden

Je moet de activeringsheffing betalen als je op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar bent van een onbebouwde bouwgrond of - kavel die opgenomen is in het register van onbebouwde percelen

Kostprijs

Het basistarief van de belasting bedraagt 60 euro per strekkende meter lengte van de bouwgrond of kavel. Hiervoor kijken we naar de lengte van het gedeelte dat zich bevindt aan de straatkant. Er is wel een minimumbedrag van 400 euro, ongeacht de lengte van de bouwgrond of kavel. 

Het bedrag dat je zal moeten betalen zal hoger zijn dan het basistarief want we indexeren het basistarief elk jaar. Je kan hierover meer info terugvinden in het reglement.

Procedure

Mogelijkheid tot aanvraag van een vrijstelling

Als je eigenaar bent van een onbebouwde grond of -kavel die opgenomen is in het register van onbebouwde percelen sturen we je elk jaar een vrijstellingsformulier. Als je recht hebt op een vrijstelling kan je die via dit formulier aanvragen. Je moet dit formulier niet terug bezorgen indien je geen vrijstelling kan of wil aanvragen. 

Je kan je vrijstellingsformulier opsturen via mail naar belastingen@hemiksem.be of per post naar Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Aanslag

Als je geen recht hebt op een vrijstelling sturen we je later een aanslagbiljet dat je kan gebruiken om de belasting te betalen. Je moet de belasting betalen binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vrijstellingen

Je kan een vrijstelling krijgen indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden hiervoor kan je terug vinden in het reglement.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels' raadplegen.

Naar top