Sluitingsuren nachtwinkels (phoneshops)

Inhoud

Voor een nachtwinkel gelden volgende sluitingsuren :

§ 1.  In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden vóór 18.00 u en na 02.00 u. 

§ 2.  In afwijking van artikel 6, d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot belwinkels en wedkantoren verboden vóór 07.00 u en na 19.00 u. 

Voorwaarden

Een uitbater van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie moet de sluitingsuren respecteren. Tijdens de sluitingsuren is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

  • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt,

  • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,

  • de vermelding “nachtwinkel” duidelijk en permanent uithangt.

Een privaat bureau voor telecommunicatie wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten

Regelgeving

  • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

  • Gemeentelijk reglement van 15 februari 2011

Naar top