Rijgeschiktheidsattest

Afspraak maken

Omschrijving Groep 1 - CARA

Op het document  'rijgeschiktheidsattest groep 1' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig volgens de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

Omschrijving Groep 2

Op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig voor maximum 5 jaar ongeacht de leeftijd tenzij de arbeidsgeneesheer hierover ander advies geeft.

Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig

 1. kandidaten of houders van rijbewijs C en D, eventueel + E
 2. chauffeurs met rijbewijs , B en B+E in geval van:
  - vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar
  - taxidiensten
  - vervoer van personen met ambulance
  - verhuurdiensten met chauffeur
  - bezoldigd leerlingenvervoer

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 kan je bekomen bij een erkend medisch centrum van Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

Het Belgisch leger of federale politie heeft zijn eigen diensten.

Wat heb je nodig?

 • identiteitskaart
 • huidig rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA

Bedrag

1ste aanvraag: 25,90 euro

Hernieuwing groep 1: gratis
Hernieuwing groep 2: 25,90 euro

Naar top