Reisdocument niet-Belg

Afspraak maken

Een reisdocument is een document om je identiteit te bewijzen buiten België. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben een reisdocument nodig om te kunnen reizen in het buitenland (ook binnen Europa). Met een reisdocument kan je naar alle landen ter wereld (uitzonderingen voor erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden) reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het reisdocument is 2 jaar geldig, zowel voor volwassenen als minderjarigen. Het reisdocument verliest zijn geldigheid als de houder zijn verblijfsrecht in België heeft verloren of als zijn nationaal statuut verandert.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reisdocument dat minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur in sommige landen. Voor je vertrekt ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Je kan inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of consulaat van het land waar je naartoe gaat.

Voorwaarden

Een niet-Belg kan een reisdocument krijgen op voorwaarde dat:

 • de identiteit vaststaat (dus geen verblijfskaart met vermelding declarant).
 • er in België een verblijfsrecht is van onbepaalde duur (verblijfskaarten B, C, D, F, F+).
 • de verblijfskaart A (tijdelijk verblijf) kan ook aanvaard worden, maar enkel als de houder van een beschermde status als staatloze, vluchteling of persoon onder subsidiaire bescherming geniet.
 • de nationaliteit of statuut duidelijk vaststaat.
 • het niet mogelijk is om een nationaal paspoort of (nood)reisdocument te verkrijgen bij de eigen overheid.
 • de persoon niet het voorwerp is van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Procedure

Vluchtelingen en staatlozen

Vluchtelingen en staatlozen vragen hun reisdocument aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Een aanvraag kan enkel op afspraak en kom je persoonlijk aanvragen. Maak op tijd een afspraak want de afleveringstermijn voor een reisdocument duurt ongeveer 2 weken.

Er bestaat wel een (duurdere) spoedprocedure. Als de gemeente de aanvraag voor 15.00 u elektronisch verstuurt, kan het reisdocument de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden geleverd.

OPGELET: De leveringstermijn is langer als je in 5 jaar vóór de aanvraag minstens 2 reisdocumenten (waarvan de geldigheidsdatum nog niet voorbij is) als verloren of gestolen meldde. Het nieuwe reisdocument zal pas geproduceerd worden na onderzoek door FOD Buitenlandse Zaken.

Vreemdeling

Een vreemdeling die geen internationaal paspoort kan aanvragen bij zijn eigen overheid (ambassade of consulaat) kan in uitzonderlijke omstandigheden bij de gemeente een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen.

Om een aanvraag bij het gemeentebestuur in te dienen, moet je eerst toestemming van FOD Buitenlandse Zaken vragen. Je kan hiervoor hulp vragen op de dienst Vreemdelingen.

 1. Ga de vragenlijst na of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen.
   
 2. Als je aan de voorwaarden voldoet, stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be of een brief (FOD Buitenlandse zaken, Directie reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)

  Vermeld deze gegevens:
  - Naam en voornamen
  - Geboorteplaats
  - Nationaliteit
  - Een kopie van je verblijfskaart
  - Een kopie van andere documenten betreffende je situatie

  De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. De onderzoekstermijn duurt ongeveer 6 weken.
   
 3. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail of post) ontvang, heb je 2 weken de tijd om de aanvraag persoonlijk bij het gemeentebestuur van je woonplaats in te dienen.
  Een aanvraag kan enkel op afspraak en kom je persoonlijk aanvragen. Maak op tijd een afspraak want de afleveringstermijn voor een reisdocument duurt ongeveer 2 weken.Er bestaat wel een (duurdere) spoedprocedure. Als de gemeente de aanvraag voor 15.00 u elektronisch verstuurt, kan het reisdocument de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden geleverd. OPGELET: De leveringstermijn is langer als je in 5 jaar vóór de aanvraag minstens 2 reisdocumenten (waarvan de geldigheidsdatum nog niet voorbij is) als verloren of gestolen meldde. Het nieuwe reisdocument zal pas geproduceerd worden na onderzoek door FOD Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen?

 • Je verblijfskaart.
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen 
 • Je oud reisdocument (als je er een hebt).
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen, de kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. De aanvraag voor kan je enkel indienen in het bijzijn van een ouder of voogd.
 • Bij vreemdelingenreisdocument: toestemming FOD Buitenlandse Zaken.

Kostprijs

Normale procedure (Leveringstermijn ongeveer 2 weken)

 • Volwassene: 66,90 euro
 • Minderjarige: 46,90 euro

Spoedprocedure (ingediend voor 14.45 u, levering in de loop van de daaropvolgende dag)

 • Volwassene: 241,8 euro
 • Minderjarige: 221,80 euro

 

Naar top