Reglementen en verordeningen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren.

Volgens het decreet lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van het lokaal bestuur in plaats van te afficheren.

Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van Hemiksem die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om o.a. retributie- en belastingreglementen, verkeersreglementen, huishoudelijke reglementen, schoolreglementen, subsidiereglementen enzovoort.

Je kan een klacht tegen deze besluiten indienen bij de toezichthoudende overheid. Hier vind je meer info over een klacht indienen.

Bekendmakingen vanaf juni 2019

De reglementen en verordeningen van voor juni 2019 vind je in het archievenoverzicht

Naar top