Recht op terugkeer

Afspraak maken

Voorwaarden

Je bent in het bezit van een geldige verblijfskaart en geldig paspoort en je hebt melding gemaakt van je verblijf in een ander land bij de gemeente waar je ingeschreven bent.

Procedure

Situatie 1

Je verlaat België en je hebt het recht om duurzaam in België te verblijven niet verkregen.

Mogelijke scenario's

Je verlaat België voor een periode van minder dan drie maanden

 • Je blijft ingeschreven in de gemeenteregisters
 • Je dient geen verdere actie te ondernemen
 • Er zijn geen gevolgen voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

Je verlaat België meer dan drie maanden maar minder dan twaalf maanden

 • Je blijft ingeschreven in de gemeenteregisters
 • Het wordt aangeraden het gemeentebestuur te verwittigen van je afwezigheid, zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.
 • Indien je minder dan zes maanden België verlaat, is er geen enkel gevolg voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf
 • Indien je meer dan zes maanden België verlaat, is er geen enkel gevolg indien je afwezigheid is gemotiveerd door professionele of medische redenen of door de opvolging van een zwangerschap of bevalling.

Je verlaat België gedurende twaalf maanden of meer

 • Je dient opnieuw aan te tonen dat je het recht hebt om meer dan drie maanden te verblijven in België

Je verlaat België om je militaire dienstplicht te vervullen

 • Je blijft in de gemeenteregisters ingeschreven, ongeacht hoelang je afwezig bent:
  • indien je het gemeentebestuur van je afwezigheid hebt verwittigd, en
  • indien je terugkeert binnen zestig (60) dagen na je militaire diensttijd.

Voorbeelden

 • Je werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. Je hebt België verlaten op 15 september 2012 om beroepsredenen en keert tien maanden later naar België terug. Je kunt overgaan naar het duurzaam verblijf vanaf 15 maart 2013, dat wil zeggen drie jaar na je inschrijving in de gemeenteregisters.  
 • Je werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. Je hebt België verlaten op 15 september 2012 om je studie voort te zetten in het buitenland en keert tien maanden later naar België terug. Je kunt pas drie/vijf jaar daarna overgaan naar het duurzaam verblijf.

Situatie 2

Je verlaat België nadat je het recht om duurzaam in België te verblijven hebt verkregen.

 Je verlaat België voor een periode van minder dan twee jaar

 • Het wordt aanbevolen het gemeentebestuur te verwittigen van je afwezigheid zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.
 • Er is geen enkel gevolg voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

Je verlaat België voor een periode van meer dan twee jaar

Meebrengen

 • geldig paspoort
 • geldige identiteitskaart

Kostprijs

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Referentietekst

Artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Naar top