Personeel

Rechtspositieregeling

Rechtspositieregeling948,8 Kb(pdf)

Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Alle Vlaamse lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn.

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Je kan de algemeen directeur bereiken:

  • telefonisch: op het nummer 03 288 26 43
  • via e-mail: meldpuntklokkenluiden@hemiksem.be
  • persoonlijk: op afspraak, in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
  • schriftelijk, adres: Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. Je richt je brief ter attentie van de Algemeen Directeur met een duidelijke vermelding dat het een vertrouwelijke brief betreft.

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur van Hemiksem zijn, dienen zich meteen tot Audit Vlaanderen te wenden. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of die represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken:

  • via e-mail: melding.audit@vlaanderen.be
  • telefonisch: op het nummer 02 553 45 55
  • schriftelijk, adres: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.

Meer info met betrekking tot de procedure en welke garanties je hebt wanneer je gebruik maakt van het meldpunt, vind je hieronder in het document dat je kan downloaden.

Meldpunt klokkenluiden86,8 Kb(pdf)

Arbeidsreglement

Hier vind je het arbeidsreglement dat geldt vanaf 1 januari 2024.

Arbeidsreglement932,7 Kb(pdf)

Naar top