Negatieve wilsbeschikking

Afspraak maken

Met de negatieve wilsverklaring kan je vooraf vastleggen welke behandelingen je niet meer wil als je wilsonbekwaam zou worden bij bijvoorbeeld een coma of in geval van dementie.

Omschrijving

Een negatieve wilsverklaring stel je op voor het geval je later niet meer wilsbekwaam zou zijn (Alzheimer, dementie, …).

Je laat hiermee weten dat je later geen levensverlengende behandelingen meer wenst, enkel nog comfortbehandelingen.
Je laat ook weten dat je geen onderzoeken meer wenst tenzij ze je comfort kunnen verbeteren.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, …

Je kan deze zaken vooraf laten vastleggen want de wet op de patiëntenrechten zegt immers dat elke persoon toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook: genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief, … 

Procedure

Bij voorkeur stel je de negatieve wilsverklaring samen met je huisarts op. Zo kan er achteraf geen discussie zijn over je wilsbekwaamheid.

De aanvraag kan niet geregistreerd worden.

Aanvragen

Maak hiervoor een afspraak.

Kosten

Gratis

Downloads

Naar top