Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift (model 33) is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Alhoewel de militieplicht werd afgeschaft is het mogelijk dat je het in bepaalde omstandigheden toch nog nodig hebt.

Voor wie

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Aanvragen

Het getuigschrift wordt uitgereikt door:

 1. Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:
  Federale Overheidsdienst Defensie
  Algemene directie Human Resources
  Divisie Administratieve expertise
  Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1, 1140 Brussel
  E-mail: dghr.hrgan@mil.be
 2. Op de website www.mil.be kan je ook info vinden waar je het militiegetuigschrift kan bekomen.

Kosten

Dit document wordt gratis afgeleverd.

Naar top