Kampsubsidie

Online aanvragen

Om jongeren de kans te geven om tegen een democratische prijs op jaarlijks zomerkamp te gaan voorziet het lokaal bestuur Hemiksem een specifieke subsidie om de kampwerking van de jeugdbewegingen en (jeugd)verenigingen te ondersteunen.

Voor wie?

Elke erkende jeugdbeweging die aangesloten is bij de jeugdraad van Hemiksem en als jeugdvereniging gekend is binnen de Gemeente Hemiksem én een kamp organiseert dat beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

 •  het kamp moet plaatsvinden tussen 1 juli en 31 augustus.

 • het kamp richt zich op jongeren tussen 6 – 18 jaar opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

 • de kampperiode bestaat uit minstens 4 overnachtingen op een locatie buiten de gemeente Hemiksem. Weekends komen dus niet in aanmerking voor subsidies.

 • tijdens de gehele duur van het kamp zijn er minstens 2 begeleiders per 20 deelnemende jongeren aanwezig. De kampverantwoordelijke is in het bezit van de nodige attesten en is tenminste 18 jaar oud op het ogenblik van het kamp.

Elk andere (jeugd)vereniging uit Hemiksem die aangesloten is bij een Hemiksemse gemeentelijke raad en een kamp organiseert dat beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

 • het kamp moet plaatsvinden tussen 1 juli en 31 augustus

 • het kamp moet een gevarieerde mix bevatten van sport- en spelactiviteiten, creativiteitsbeleving, socio- culturele exploratie, en dit alles met een groepsgerichte aanpak. Een minimum aan kampvoorbereiding moet kenbaar gemaakt worden voor het vertrek. Kampen die zich uitsluitend richten op sport, muziek, … komen niet in aanmerking en moeten bij hun eigen gemeentelijke raad subsidies aanvragen.

 • het kamp richt zich op jongeren tussen 6 – 18 jaar opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen

 • de kampperiode bestaat uit minstens 5 overnachtingen op een locatie buiten de gemeente Hemiksem. Weekends komen dus niet in aanmerking voor subsidies.

 • Tijdens de gehele duur van het kamp zijn er minsten 20 deelnemers uit Hemiksem aanwezig. (begeleiders niet inbegrepen)

 •  Tijdens de gehele duur van het kamp zijn er minstens 2 begeleiders per 20 deelnemende jongeren aanwezig. De kampverantwoordelijke is in het bezit van de nodige attesten en is tenminste 18 jaar oud op het ogenblik van het kamp.

 • De vereniging die het kamp organiseert is geen commerciële vereniging en kan een traditionele werking voorleggen tijdens het jaar waarbij het zomerkamp als een extra activiteit aanzien wordt.

Procedure

De subsidieaanvraag moet voor 15 oktober van het jaar ingestuurd worden via het digitaal loket. Met laattijdig of incompleet ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.

De maximale toelage per aanvraag bedraagt 632.50 euro. De subsidie wordt berekend aan 1.05 euro per dag per deelnemer uit Hemiksem, met een maximum van 13.65 euro per deelnemer uit Hemiksem voor de ganse duur van het kamp.

Elke vereniging kan deze subsidie slechts éénmaal per kalenderjaar aanvragen.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Vaststellen reglement kampsubsidie' raadplegen.

Naar top