Jeugdraad

Jongeren zijn de toekomst en verdienen een stem binnen de beslissingsorganen van ons lokaal bestuur. Daarom proberen we met de gemeentelijke jeugdraad de jongeren van Hemiksem een stem te geven. Maandelijks komen we met vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen en enkele externen bij elkaar om een aantal thema’s te bespreken, voorstellen te doen, nieuwe initiatieven te nemen, …

Werking

In Hemiksem functioneert de jeugdraad als adviesorgaan naar de gemeente toe. We dienen voorstellen in die de jeugd ten goede kunnen komen maar we evalueren daarnaast ook het jeugdbeleid van de gemeente door kritische vragen te stellen. Je kan maandelijks de verslagen van onze bijeenkomsten nalezen.

Enkele concrete voorbeelden:

  • We denken mee na over de invulling van het Jeugdwerkbeleidsplan
  • Het is ook onze taak om advies uit te brengen over de huidige en toekomstige jeugdinfrastructuur in onze gemeente

De jeugdraad organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten voor de jeugd.

Gegevens

Voorzitter:

Xander Suetens

suetens.xander@hotmail.be

Secretaris:

Sim Leroy

sim@hemiksem.be 

Interesse?

Ben je ook geïnteresseerd in de jeugdproblematiek? Wil je graag eens vrijblijvend komen luisteren? Wil jij ook mee dingen organiseren voor de jeugd? Dan nodigen we je graag uit op onze volgende bijeenkomst!

Naar top