Grofvuil

Grof vuil sorteren

Wat hoort er bij het grof vuil en wat niet?

Wel:

Al het huisvuil dat door zijn gewicht of omvang (bv. oude matrassen, zetels, vloerbekleding,...) niet in de huisvuilzak kan, alsook afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Niet:

Alles wat je selectief kan aanbieden: bouw- en sloopafval, glas, autobanden, bedrijfsafval, KGA,...

Ophaling huis aan huis

U kan de ophaalkalender raadplegen wanneer het grof vuil aan huis wordt opgehaald.

De ophaling gebeurt enkel op aanvraag via het digitaal loket.

Online aanvragen

Het afval wordt gewogen aan de ophaalwagen. Achteraf krijg je een factuur aan 0,30 euro/kg met een minimum van 10 euro. Je mag maximum 2m³ aanbieden per ophaling.

Grof vuil aanleveren in het recyclagepark

Je kan met je grof vuil ook terecht op het recyclagepark. Meer informatie vind je hier.

Let op! Grof vuil is een betalende fractie. Je kan hiervoor enkel terecht op de recyclageparken van zone zuid.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Retributie voor ophaling van grof vuil' raadplegen.

Naar top