Filmopnames in Hemiksem

Aanvraag tot filmen op openbaar domein indienen

Waar en hoe moet ik een aanvraag doen?

Onze gemeente staat bij vele productiehuizen bekend om zijn gastvrijheid en toegankelijkheid voor het filmen op het openbaar domein. 

Vele producties voor Eén (Thuis), VTM (Studio Tarara), Studio 100 (Campus 12, Nachtwacht,…) werden al op ons grondgebied opgenomen.

Het filmen op openbaar domein (en zelfs op privéterrein) kan echter ook overlast bezorgen voor buurtbewoners, zeker wanneer het om actiescènes gaat.

Productiehuizen en filmstudenten die in Hemiksem filmopnames willen maken op het openbaar domein (en op privéterrein) dienen hiervoor eerst verplicht toelating te vragen. In de aanvraag dient de reden van opname, de plaats en de juiste datum vermeld te worden. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen krijgt het productiehuis een kopie van de beslissing. De gemeente zorgt er dan ook voor dat brandweer en politie op de hoogte is van de filmactiviteiten.
Ook dienen productiehuizen de buurt waarin ze filmen schriftelijk door middel van een briefje in de bus te verwittigen wanneer de opnames zullen doorgaan.

Wanneer er gefilmd wordt in een andere gemeente maar aangrenzend aan Hemiksem vragen we om ook onze gemeente op de hoogte te houden wanneer er filmopnames gepland zijn die kunnen zorgen voor overlast om eventuele verontruste inwoners (lawaai, licht, achtervolgingsscènes,…) te informeren.

De aanvraag moet minstens 1 maand op voorhand ingediend worden.

Naar top