Erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Om delen van van een erfenis vrij te maken zal de bankinstelling een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging vragen. Hiervoor kan u terecht bij het bevoegde registratiekantoor of een notaris.

Voorwaarden

Attest van erfopvolging

 • er werd geen huwelijkscontract en/of testament opgemaakt
 • niemand van de erfgenamen is minderjarig of verlengd minderjarig
 • de overledene stond niet onder voorlopige bewindvoering

Akte van erfopvolging

 • hier gelden geen specifieke voorwaarden
 • als er niet aan de voorwaarden voor een attest van erfopvolging voldaan kan worden, moet je een akte van erfopvolging aanvragen

Procedure

Attest van erfopvolging

Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor de gemeente Hemiksem is dit:

 • FOD Financiën - Registratiekantoor Antwerpen 2
  Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen
  Contactcenter 0257 557 70
  www.financien.belgium.be

Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het registratiekantoor een aanvraagformulier. De ontvanger van het registratiekantoor levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer vier weken.

Akte van erfopvolging

Een notaris levert deze akte af.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de dienst burgerlijke stand van het gemeentebestuur
 • het trouwboekje van de overledene of een kopie ervan (indien in uw bezit)
 • als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn broers en zussen (indien in uw bezit)

Kostprijs

 • Het attest opgemaakt door het registratiekantoor is gratis.
 • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.
Naar top