Duplicaat rijbewijs

Afspraak maken

Je kan een duplicaat krijgen van je (voorlopig) rijbewijs na verlies, diefstal, beschadiging, vernietiging of waarschuwing door de politie.

Voorwaarden

  • Je bent houder van een geldig Belgisch rijbewijs.
  • Je legt een verklaring op eer af bij de dienst Burgerzaken of de politie.
  • Het vorige Belgische rijbewijs is niet meer geldig als je een duplicaat aanvraagt.

Procedure

  • Bij verlies of vernietiging doe je eerst aangifte bij de dienst Burgerzaken. 
  • Bij diefstal doe je eerst aangifte bij de lokale politie.
  • Met het document dat je daar krijgt, kom je naar de dienst Burgerzaken - op afspraak.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • eventueel het beschadigde rijbewijs

Afhandeling

Na ongeveer één week kan je het rijbewijs afhalen op het gemeentehuis. De afhaling gebeurt persoonlijk.

Kostprijs

€ 25,90 

Naar top