Bus

We hechten veel belang aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. We zijn ons er van bewust dat een degelijk busnetwerk daarbij erg belangrijk is. Daarom hebben we als lokaal bestuur al diverse inspanningen geleverd om een zo optimaal mogelijk busnetwerk te creëren. 

Het busnetwerk in onze gemeente is aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. Er zijn meer en betere busverbindingen ingelegd en ook de kwaliteit van de busaccommodatie is in sterke mate verhoogd. Tegenwoordig kan je ook rekenen op de Flexbus voor trajecten waar geen vaste bus- of tramverbinding is. 

Ga naar de website van De Lijn

Naar top