Burgemeester

De burgemeester van Hemiksem is Luc Bouckaert (CD&V). Hij is bevoegd voor volgende domeinen: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie.

In Vlaanderen is de burgemeester bevoegd voor uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen. 

De burgemeester is ook belast met de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Contactgegevens

Moerelei 2

0496 50 62 82

burgemeester@hemiksem.be

Besluiten en notulen

Besluiten en notulen raadplegen

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen besluiten van de burgemeester kan een klacht worden ingediend. Meer info over een klacht indienen vind je hier.

Naar top