Borg voetpaden

Bij elke verleende omgevingsvergunning kijkt de dienst Ruimte na of er een risico is op beschadiging van het voetpad als gevolg van de uitvoering van de vergunde werken.

Procedure

Voor de start van de werken

Bij elke verleende omgevingsvergunning kijkt de dienst Ruimte na of er een risico is op beschadiging van het voetpad als gevolg van de uitvoering van de vergunde werken.

Indien er een risico wordt vastgesteld (hetgeen meestal het geval is; het leveren van materiaal kan al beschadigingen veroorzaken) wordt de zone van het risico vastgelegd. Meestal is dit de breedte van het perceel aan de straatkant, maar dit kan eventueel ingekort worden. Bij hoekpercelen worden meestal beide zijden van het perceel in aanmerking genomen.

De controleur van de gemeente wordt na het verlenen van de vergunning op pad gestuurd om de risicozone te bekijken. Hij maakt een verslag van de huidige toestand met al aanwezige gebreken en beschadigingen.

Dit verslag wordt een paar weken na het verkrijgen van de omgevingsvergunning naar de bouwheer gestuurd, samen met de factuur voor de betaling. Indien hij er mee akkoord gaat bezorgt hij het terug aan Dienst Ruimte.

Binnen de 30 dagen na ontvangst van deze factuur dient de bouwheer de borg te betalen.

Bij afloop van de werken

Na het einde van de werken laat de bouwheer dit weten via omgeving@hemiksem.be en hij vermeldt er bij dat hij de waarborg terug vraagt.

De gemeentelijke controleur gaat terug ter plaatse en vergelijkt de nieuwe toestand met deze voor de start van de werken.

Indien er geen nieuwe beschadigingen worden vastgesteld wordt de borg terug aan de bouwheer gestort.

Indien er wel nieuwe beschadigingen vastgesteld worden wordt dit aan de bouwheer gemeld met daarbij het bedrag van de herstellingskosten wanneer deze door de gemeentelijke diensten worden uitgevoerd.

Als de bouwheer met deze herstellingskosten akkoord gaat dan zal hij hiervoor een factuur ontvangen. Na het betalen ervan wordt de waarborg vrijgegeven en wordt de herstelling ingepland.

De bouwheer kan er ook voor kiezen om de herstellingen zelf (te laten) uitvoeren. In dit geval laat hij ons weten wanneer deze uitgevoerd zijn en gaat de controleur opnieuw ter plaatse.

Kostprijs

Voor de lengte van deze risicozone wordt een borg gevraagd van 40 euro per meter.

Naar top