Attest woonplaatshistoriek

Online aanvragen

Dit attest bevestigt zowel je huidig adres alsook de officiële adressen waar je hebt gewoond.

Wie?

Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind

Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek).

Hoe?

Je kan het attest online aanvragen via het e-loket, schriftelijk of mondeling aan het onthaal.

Vraag je het attest online aan? In de meeste gevallen ontvang je dan onmiddellijk het attest in je mailbox.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Hemiksem.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Naar top