Afvalverwerking jeugdbeweging

Digitaal loket

Het lokaal bestuur Hemiksem voorziet in haar begroting jaarlijks een bedrag ter ondersteuning van de jeugdbewegingen voor milieubewust afvalbeheer. We voorzien een subsidie afvalverwerking voor jeugdbewegingen die kunnen aantonen dat ze een actie op het vlak van milieuvriendelijkheid en energieverbruik heeft georganiseerd.

Voor wie?

Elke erkende jeugdbeweging die aangesloten is bij de jeugdraad van Hemiksem en als jeugdvereniging gekend is door het lokaal bestuur Hemiksem.

Aanvraag

De aanvraag van de subsidie moet gebeuren via het online formulier.

Je vraagt de subsidieaanvraag voor 15 oktober van het jaar waarin de actie plaatsvindt aan. Met laattijdig of incompleet ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.

Elke jeugdbeweging die voldoet aan de vermelde voorwaarden kan voor het bedrag van maximaal 110 euro vuilniszakken of vuilnisstickers aanvragen.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Vaststellen reglement subsidie afvalverwerking' raadplegen.

Naar top