Afstaan lichaam aan de wetenschap

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.

Procedure

Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst van de medische faculteiten hieronder). Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking. Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit). Je krijgt vervolgens een kopie van je testament - dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt - en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.

Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit. Na een periode van onbepaalde duur - meestal 1 tot 2 jaar - zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

Voorwaarden

De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.

Kosten

Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen voor de begrafenis.

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te krijgen.

Lijst van de beschikbare universiteiten

Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk

Groep Biomedische Wetenschappen Kulak

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Tel: 056 24 62 45

anatomie@kuleuven-kulak.be

www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/geneeskunde/Lichaamsdonatie/lichaamsdonatie

Katholieke Universiteit Leuven

Vesaliusinstituut - Vaardigheidscentrum Anatomie

Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven

Tel: 016 37 37 77

www.med.kuleuven.be/anatomie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek

Gebouw D, Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Tel: 011 26 81 11

info@uhasselt.be

Universiteit Antwerpen

Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie

Gebouw T - D.T. 330, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Tel: 03265 28 28

secretariaat.anatomie@uantwerpen.be

Universiteit Gent

Vakgroep Medische Basiswetenschappen Afdeling Anatomie en Embryologie

Campus UZ Gent B3, 4de verdieping, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Tel: 09 332 51 92

lichaamsafstand@ugent.be

www.lichaamsafstand.ugent.be

Vrije Universiteit Brussel

Faculteit geneeskunde en Farmacie

Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

Tel: 02 477 43 17

arte@vub.be

www.artevub.be

Naar top